Kerstkoor OBS de Hekakker van de partij op 16 december

Onder leiding van muziekdocent Minka Zaal zal tijdens het Muzikale Kerstfeest een kinderkoor samengesteld uit de groepen 5 t/m 8 acte de présence geven. De kinderen zullen een aantal liedjes zelf voor hun rekening nemen, maar ook samen de Brinkzangers op het podium staan. Getuige de foto hebben ze er zin in en wij ook!